Geschiedenis

Onze vrouwenvereniging oMase vindt haar oorsprong bij de Boerinnenbond Mariahout, die in 1946 is opgericht. Mevr. Ida van de Boom was de eerste voorzitster.

In 1967 werd de naam veranderd in Katholieke Vrouwen Organisatie van de NCB, afgekort KVO. De naam veranderde maar niet de inhoud.

Steeds meer vrouwen die werkzaam waren buiten de agrarische sector werden lid van deze vereniging, dames met wisselende interesses, ervaringen en achtergronden.

Na 65 jaar, in 2011, hebben we na rijp beraad besloten ons af te scheiden van de landelijke organisatie en als zelfstandige, onafhankelijke vereniging verder te gaan.

Met 72 oud- KVO leden werd Omase gestart. Sinds de oprichting is het ledenaantal stormachtig gegroeid. 

Verklaring naam 

Bij de oprichting van de vereniging werd gezocht naar een nieuwe naam. 

Gekozen werd “oMase”: een oase is een groene, rustige plek waar het fijn is om te vertoeven. Met de M van Mariahout ertussenin. Deze naam werd bedacht door oud-voorzitter mevr. Ger Aarts.

Doelstelling volgens ons huishoudelijk reglement.

  • Een sociale vrouwenvereniging te zijn voor haar leden en een contactpunt.
  • Ontspannende, leerzame en sportieve activiteiten aan te bieden
  • De invulling van de activiteiten af te stemmen op de vraag van de leden.
  • De belangen te behartigen die samenhangen met het vrouw zijn.
  • Aanspreekbaar en bereikbaar te zijn voor haar leden
  • Betaalbaar te blijven voor alle inkomensgroepen.

Nevenactiviteiten

Binnen onze vereniging zijn actief:

  • Leesclubje
  • Kunst en Cultuurgroep

Lidmaatschap

Ons verenigingsjaar loopt van september t/m augustus.
Heeft u interesse in onze vereniging en wilt u lid worden neem dan contact op.